Skladacie brány

Najvhodnejší typ vjazdovej brány kde sa bránové krídlo, zalamuje na polovicu a tak šetrí priestor nie len po stranách ale aj do hĺbky pozemku.
Skladacia brána
Skladacia brána