Inovatívny systém otvárania dverí ,,Voľné ruky“, ktorý je navrhnutý tak aby spĺňal náročné požiadavky trhu – rýchlosť, bezpečnosť, ekológiu a zaťaženie.

Automatický systém posuvných dverí je postavený tak aby vyhovel či už architektonickým alebo technickým potrebám zákazníka. Vďaka niekoľkým typom krytov a profilov, jedinečnému spôsobu uchytenia krídiel je možné vytvoriť dokonalé architektonické riešenie, ktoré spĺňa technické požiadavky vo všetkých podmienkach a každom prostredí. Vplyvom zavádzania inovatívnych technológii, ktoré dokážu rozpoznávať smer pohybu vieme optimalizovať čas otvárania/zatvárania tak aby sa minimalizoval únik tepla čo má vplyv na  zníženie spotreby energii.

Neoddeliteľnou súčasťou systému automatických dverí je príslušenstvo a to programový prepínač pre nastavenie polohy dverí v režimoch (otvorené, letný režim, zimný režim, otvorené jednostranne, zatvorené), záložný zdroj (zabezpečuje chod dverí počas výpadku el. energie), mechanické odblokovanie (umožňuje otvorenie dverí v prípade poruchy), radar a fotobunky (zabezpečujú bezpečnú prevádzku) a ďalšie.

Výhody

  • automatické posuvné dvere umožňujú pohodlný bezbariérový prechod
  • rýchle automatické zatváranie dverí má vplyv na úsporu energii
  • automatické posuvné dvere chránia pred nežiadúcimi  účinkami z ulice ako sú hluk a prach
  • moderný design v rôznych farebných odtieňoch  automatických dverí zdokonalí vzhľad a prestíž budovy
  • automatické dvere chránia Váš majetok a nemajú negatívny vplyv na Vaše zdravie a okolie

Galéria

Posuvné dvere rôznych tvarov v rámovom a bezrámovom prevedení, vhodné pre interiér aj exteriér.

Doplnky

Požiarne dvere – možnosť prepojenia pohonu automatických dverí cez riadiacu jednotku na  systém EPS – centrálna elektronická požiarna signalizácia budov
Vzduchová clona –  systém automatických dverí s integrovanou vzduchovou clonou je systém, ktorý
kombinuje automatické otváranie a vzduchovú clonu do jedného celku
Ovládanie – možnosť bezkontaktného ovládania automatických posuvných dverí a prepínania
medzi jednotlivými prevádzkovými funkciami

Využitie

  • Priemysel
  • Privát

Stavebná pripravenosť

  • Ukončené podlahy, nosné steny a preklad
  • Zabezpečenie prívodu el. energie
  • V prípade inštalácie viac kusov dverí je nutné zabezpečiť pre každé dvere samostatný prívod vrátane istenia

 

Kompletné zabezpečenie služieb od zamerania, výroby, dodávky až po samotnú montáž, garantovaný záručný a pozáručný servis.
Exkluzívne dodacie lehoty 2 – 3 týždne (pre štandardné prevedenia).